Podstawową działalnością Spółki AKP PROGRESS jest  produkcja maszyn i urządzeń przemysłowych.
Wykonujemy je w oparciu  własne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.

Produkowane przez nas maszyny i urządzenia cechują się: nowoczesnością rozwiązań konstrukcyjnych,
dużą funkcjonalnością, oraz bardzo znaczną trwałością i niezawodnością działania.

Wysoka jakość i nowoczesność sprawiają że nasze maszyny i urządzenia pracują w licznych polskich
przedsiębiorstwach, jak również w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich

Spółka AKP Progress została założona i jest zarządzana przez Tadeusza Piosik.
Tadeusz Piosik był założycielem spółki Technical Nowa Sól i przez okres 26lat, tj. do czasu zaprzestania
jej działalności był jednym z współwłaścicieli oraz wiceprezesem zarządu.
Pod jego kierownictwem powstała zdecydowana większości konstrukcji maszyn i urządzeń
wyprodukowanych przez Technical Nowa Sól. Przed założeniem spółki Technical Tadeusz Piosik był
zatrudniony na stanowisku kierowniczym w Dozamet Nowa Sól, wnosząc duży wkład
w rozwój myśli technicznej w obszarze projektowania oraz produkcji maszyn i urządzeń.

Produkcja i serwis – oczyszczarek, mieszarek i przenośników

O wysokiej jakości naszych produktów i usług decydują :

 • duże doświadczenie i osiągnięcia kadry kierowniczej Spółki uzyskane między innymi w trakcie zarządzania DOZAMET Nowa Sól, oraz utworzenia i 25-cio letniego zarządzania Spółką TECHNICAL Nowa Sól
 • kreatywny zespół konstruktorów i technologów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym zdobytym w czasie wieloletniej pracy w DOZAMET Nowa Sól, oraz TECHNICAL Nowa Sól.
 • doświadczona i o wysokich kwalifikacjach kadra wykonawcza
 • stała współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi
 • ścisłe kontakty z użytkownikami naszych maszyn i urządzeń

Oprócz produkcji, zajmujemy się również:

 • serwisowaniem maszyn i urządzeń wykonanych przez nas, oraz wykonanych przez inne firmy, szczególnie przez DOZAMET Nowa Sól oraz TECHNICAL Nowa Sól
 • modernizacją maszyn i urządzeń producentów krajowych i zagranicznych
 • dostawą części zamiennych do maszyn i urządzeń wykonanych przez nas, oraz wykonanych przez inne firmy, szczególnie przez DOZAMET Nowa Sól oraz TECHNICAL Nowa Sól .
  Jedynie nasza firma dostarcza oryginalne części zamienne do urządzeń DOZAMET i TECHNICAL
 • doradztwem w zakresie doboru technologii i urządzeń
 • dostawą materiałów eksploatacyjnych , w tym dostawą śrutu do oczyszczarek wirnikowych i pneumatycznych

Spółka AKP Progress Nowa Sól skupia pracowników o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym zdobytym w Dozamet Nowa Sól i Technical Nowa Sól

Nasza oferta

Produkty

Urządzenia do obróbki strumieniowo ściernej

Oczyszczarki wirnikowe
(śrutownice)
Oczyszczarki pneumatyczne
(piaskarki)

Suszarko-chłodziarki fluidyzacyjne

Mające głównie zastosowanie w przemysłach: wydobywczym, materiałów budowlanych, ceramicznym, chemicznym

Urządzenia transportu technologicznego

Przenośniki taśmowe
Przenośniki śrubowe
Przenośniki rolkowe
Przenośniki kubełkowe

Obrotowe sita poligonalne

Serwis

SERWIS POGRAWANCYJNY

Urządzeń wykonanych przez
AKP PROGRESS

Urządzeń wykonanych przez
TECHNICAL Nowa Sól

Urządzeń wykonanych przez
DOZAMET Nowa Sól

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Urządzeń wykonanych przez
AKP PROGRESS

Urządzeń wykonanych przez
TECHNICAL Nowa Sól

Urządzeń wykonanych przez
DOZAMET Nowa Sól

Urządzeń wykonanych przez
innych producentów

REMONTY OKRESOWE I AWARYJNE

Urządzeń wykonanych przez
AKP PROGRESS

Urządzeń wykonanych przez
TECHNICAL Nowa Sól

Urządzeń wykonanych przez
DOZAMET Nowa Sól

Urządzeń wykonanych przez
innych producentów

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

Urządzeń wykonanych przez
AKP PROGRESS

Urządzeń wykonanych przez
TECHNICAL Nowa Sól

Urządzeń wykonanych przez
DOZAMET Nowa Sól

Urządzeń wykonanych przez
innych producentów

MODERNIZACJA URZĄDZEŃ

Modernizujemy urządzenia wykonane przez DOZAMET Nowa Sól, oraz urządzenia wykonane przez innych producentów krajowych i zagranicznych.

W ramach modernizacji oczyszczarek dokonujemy między innymi wymiany wirników rzutowych na wirniki nowej generacji cechujące się zdecydowanie większą trwałością, mniejszą awaryjnością, oraz mniejszą  o około 30 % energochłonnością. Wymieniamy separatory śrutu na separatory wielostopniowe o bardzo wysokiej sprawności. Wymieniamy również sterowanie urządzeń.

Modernizujemy istniejące gniazda i linie produkcyjne w zakresie wymiany urządzeń, jak również ich sterowania.

pobrane

Wirnik rzutowy AKP Progress

DOBÓR I DOSTAWA ŚRUTU

Służymy pomocą w doborze śrutu do oczyszczarek.
Dostarczamy śrut stalowy, staliwny, nierdzewny i chromoniklowy najlepszych europejskich producentów.

Złóż zapytanie