Usługi serwisowe

SERWIS POGWARANCYJNY

Na urządzenia dostarczone przez AKP PROGRESS udzielamy wieloletnich gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego zapewniamy pełen serwis pogwarancyjny. Wykonywany on jest przez cały okres eksploatacji urządzeń. W ramach serwisu pogwarancyjnego wykonujemy przeglądy i remonty, oraz dostarczamy wszystkie części zamienne. Służymy nieodpłatną pomocą w zakresie doboru urządzeń, jak również ich eksploatacji.

Wykonujemy serwis pogwarancyjny urządzeń wyprodukowanych przez TECHNICAL Nowa Sól, oraz DOZAMET Nowa Sól. Dostarczamy wszystkie oryginalne części zamienne do wszystkich urządzeń wykonanych przez podanych producentów. Wykonujemy również obsługę pogwarancyjną urządzeń dostarczonych przez producentów zagranicznych.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Na podstawie podpisanych umów i porozumień  dokonujemy przeglądów okresowych urządzeń wyprodukowanych przez TECHNICAL Nowa Sól, oraz DOZAMET Nowa Sól . W ramach przeglądów dokonujemy regulacji wszystkich mechanizmów i wymiany  części technologicznego zużycia.

REMONTY OKRESOWE I AWARYJNE

Wykonujemy planowe remonty okresowe oraz naprawy awaryjne urządzeń wykonanych przez TECHNICAL Nowa Sól i DOZAMET Nowa Sól. Do remontów stosujemy oryginalne  części zamienne i podzespoły.

Wykonujemy również remonty urządzeń wykonanych przez innych producentów krajowych i zagranicznych.

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ

Do urządzeń wyprodukowanych przez AKP PROGRESS Nowa Sól, TECHNICAL  Nowa Sól, oraz DOZAMET Nowa Sól dostarczamy oryginalne części zamienne o bardzo dużej trwałości. Dostarczamy również części zamienne do urządzeń szczególnie do oczyszczarek wykonanych przez innych producentów krajowych i zagranicznych.

zamiana2
zamian1
Warstwa 9

DOBÓR I DOSTAWA ŚRUTU

Służymy pomocą w doborze śrutu do oczyszczarek.
Dostarczamy śrut stalowy, staliwny, nierdzewny i chromoniklowy najlepszych europejskich producentów.

pobrane (2)

Text content